Home

Het sturen van een onderneming is een complexe zaak. Vaak is het een kwestie van snel beslissingen nemen in onoverzichtelijke situaties. Daarbij doet zich regelmatig het probleem voor dat actuele kerncijfers over productiviteit, orderdruk en financiële middelen – essentieel voor het nemen van verantwoorde beslissingen – niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Het gevolg is dat kansen onbenut worden gelaten en het rendement van de onderneming niet optimaal is. Een management-informatie-systeem kan hiervoor uitkomst bieden. Het Systeem Bennink bijvoorbeeld, dat u wekelijks precies díe informatie levert die nodig is om de bedrijfsvoering bij te stellen en te optimaliseren. Op basis van een aantal eenvoudig te verzamelen kengetallen wordt u tijdig gewaarschuwd voor ongewenste ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Alle cruciale bedrijfsinformatie wordt wekelijks gepresenteerd op het formaat van één A4!

Een snelle verbetering van het rendement en de cashflow behoren zeker tot de mogelijkheden. Omdat het systeem eenvoudig toepasbaar en bovendien zeer betaalbaar is, is het bijzonder geschikt voor kleine en middelgrote productiebedrijven.

Stuurt uw onderneming in de juiste richting